OBCH.PODMÍNKY

 

Dodací podmínky

U jednoduchých výrobků, jako jsou poličky, stolky, věšáky, botníky, truhlíky,…, kde nejsme závislí na subdodavatelích garantujeme dodací lhůtu do čtrnácti dnů. Pokud se bude jednat o nábytkové sestavy a výrobky nejen ze dřeva, tak je třeba respektovat dodací lhůtu polotovarů nebo desek, příp. kování apod. Zde se dodací lhůta prodlužuje na měsíc, ve výjimečných případech i déle. Samozřejmostí je doprava hotového výrobku na vámi určené místo a montáž našich výrobků u zákazníka. Snažíme se přitom vyjít vstříc vašim časovým potřebám.

Záruční podmínky

Záruka se řídí obecným ustanovením a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jako doklad o záruce slouží nákupní doklad – faktura. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Storno podmínky

V případě zrušení objednávky po závazné objednávce účtujeme storno podmínky v minimální výši 10%. Pokud bude již zakoupen materiál, popř. požadovaná zakázka již rozpracovaná, tak účtujeme storno ve výši až 10 - 75%, podle stavu rozpracovanosti.

Další podmínky

- u zakázek nad 5 000.- Kč je zaměření zdarma
- u zakázek nad 15 000.- Kč je zaměření a doprava zboží zdarma
- u zakázek nad 60 000.- Kč je zaměření, doprava a montáž zdarma
- u zakázek nad 15 000.- Kč bude požadována záloha podle odhadnuté ceny


https://www.js-truhlarstvi.cz